Bliv Homeostase-Terapeut

HS-Terapeut uddannelsen

20 undervisningsdage med fokus på at lære basale behandlingsteknikker, samt behandling af alle de lidelser der er beskrevet her på hjemmesiden. Uddannelsen er fordelt over 10 måneder.

Infomøde d. 6/6 kl 16.30, tilmelding nødvendig.

Næste start er planlagt til 7. September 2023

 

Ny uddannelse til HS-Terapeut

I forbindelse med arbejdet i klinikken har efterspørgslen på behandling, med HS-Terapi, været så stor, at der tydeligvis er brug for flere terapeuter, som behersker behandlingsteknikkerne i HS-Terapi. Det er simple teknikker, og dermed er det muligt, hurtigt at tilegne sig en stor viden, som effektivt kan benyttes til at afhjælpe selv ret invaliderende lidelser. Derfor er der gennem flere år blevet udarbejdet og opbygget en ny uddannelse i HS-Terapi.

Baggrundsviden

Behandlingsformen Homeostase-terapi, HS-Terapi, er opstået som et resultat af erfaringer fra behandling i klinikken, gennem mange år.

Homeostase er den tilstand der er i organismen, når alt fungerer som det skal, dvs. at der er den nødvendige blodforsyning til hvert enkelt væv, og den fleksibilitet der gør, at der er fri bevægelighed og optimal næringstilførsel i organismen.

Årsagen behandles

Ved mange lidelser er det spænding og hævelse i et eller flere væv, som afklemmer blodforsyningen, og/eller fejlstillinger af led, der kan resultere i afklemning af nerver, hvilket kan give smerte og fejlsignaler i organismen. Disse dysfunktioner kaldes iskæmiske reaktioner, og er dem vi fokuserer på at fjerne, Ved at genskabe homeostase, kan organismen selv regenerere.
Det er normalt, at man kan teste og se effekt af behandlingen, med det samme.

Når man behandler med HS-Terapi, løsner man bindevæv/muskler, og optimerer dermed blodforsyningen i vævet, samtidig fjernes der også hævelser og inflammation i organismen. Eventuelle fejlstillinger af leddene kan rettes med specialiserede manipulationsteknikker og udstræk.

Indhold

HS-Terapi består af mange forskellige behandlingsteknikker. Behandlingsteknikkerne er bl.a. flere former for bindevævsmassage, udstrækningsteknikker, manipulationsteknikker og selvhjælpsøvelser.

Uddannelsen tager udgangspunkt i almindelig sund fornuft, patologi (basal sygdomslære) og almindelig lægevidenskab. HS-Terapi er en behandlingsform, som har fokus på årsagen frem for symptomerne. Man skal derfor lære at tolke symptomerne, så man kan finde årsagen.
Der vil blive undervist i anatomi, fysiologi, patologi, ergonomi, farmakologi og psykologi svarende til det niveau der er brug for, i forbindelse med HS-Terapi.

Endvidere vil der blive undervist i vævslære, massageteknikker, undersøgelsesmetoder, omgang med patienter og klinikvejledning.

De teknikker der undervises i er enkle og så effektive, at man allerede i starten af uddannelsen kan regne med at kunne afhjælpe simple lidelser. Behandlingen består af teknikker der er udviklet til at have så stor og hurtigt effekt som muligt, samt til at være mest muligt behagelig, for både patient og terapeut.

Uddannelsen til HS-Terapeut er en modulopbygget uddannelse, hvor du lærer behandlingsteknikker, som du vil kunne bruge og praktisere med det samme.

Undervisningen

Undervisningen foregår levende, ved animerede illustrationer på storskærm, lettere tavleundervisning, samt ved praktisk udførelse af behandlingsteknikker, ved briksen, sammen med de andre kursusdeltagere. Det anbefales at man også øver sammen med de andre deltagere, og på patienter/klienter udefra, som selvstudie, udover selve undervisningstiden.

Uddannelsen afsluttes med en evaluering. Ved bestået evaluering udstedes uddannelsesbevis, svarende til hver enkelt deltagers indsats.

Ved at dokumentere øvebehandlinger, vil de ligeledes fremgå af uddannelsesbeviset.

Mål og vision

Målet og visionen med at tilbyde uddannelse som HS-Terapeut, er at skabe et bredt kendskab til behandlingsformen, da der er brug for et beredskab af dygtige terapeuter, der er i stand til at afhjælpe helt almindelige lidelser, hurtigt og effektivt. Som HS-Terapeut er du efter endt uddannelse, i stand til at varetage behandling selvstændigt og professionelt, i en klinik.

Tid

Der vil blive to sammenhængende undervisningsdage af gangen, en gang om måneden, i alt 20 undervisningsdage. Det er vigtigt, at man under uddannelsen træner så meget som muligt. Det skal derfor påregnes, at der udover undervisningstiden, skal læses teori og trænes i praksis.

Undervisningen foregår som udgangspunkt, på de første to sammenhængende torsdage og fredage, hver måned, i 10 måneder, fra kl. 8.30 til kl. 16.00

Økonomi 

Uddannelsen koster kr. 25.000,- plus supplerende undervisningsmateriale, anatomibøger, apps mv.. Depositum ved tilmelding kr. 2500,-, resten ved uddannelsesstart. Depositum modregnes sidste indbetaling. Beløbet dækker 20 undervisningsdage, samt forplejning.

Det er op til den enkelte kursist om man ønsker at tage et honorar for øvebehandlinger. Det er muligt at udføre professionel behandling af flere lidelser, allerede i starten af uddannelsesforløbet.

 

 

Uddannelsesstart

Se dato øverst på siden

Uddannelsen er planlagt til at køre løbende, med start i september og efter først til mølle princippet. Derefter første sammenhængende torsdag og fredag i hver måned minus juli og august.

Det forventes at der skal være 10 til 12 deltagere på hvert hold. Der kan om nødvendigt laves mindre hold.

Ved større efterspørgsel, kan der oprettes flere hold.

Kontakt mig gerne enten på tlf. eller mail, hvis du er interesseret i uddannelsen.

Med venlig hilsen
Nicolaj Fynshave

Følg med på Facebook eller www.sport-skade.dk

Ret til ændringer forbeholdes.

 

 

 
 

NF-KLINIKKEN    //    Telefon: (+45) 2840 8208    //    nfklinikken@gmail.com    //    CVR-nummer: 26948878    //    Krustrupvej 340, DK-9800  Hjørring   // Side fra Net For Dig