Rotator cuff syndrom

Ved NF KLINIKKEN behandles der effektivt for rotator cuff syndrom.

Rotatorcuffen er de fire muskler, som vi primært bruger til at bevæge armen i skulderleddet med. Supraspinatus, infraspinatus, teres minor og supscapularis, udspringer fra skulderbladet og hæfter direkte på overarmsknoglen, omkring skulderleddet.

De fire muskler er agonister og antagonister. Agonisten er den aktive muskel og antagonisten er den muskel, der udfører den modsatrettede bevægelse. Dermed arbejder de altid sammen, når vi bevæger overarmen, i skulderleddet.

Se illustrationer nederst på siden.

Rotatorcuff syndrom opstår ofte i forbindelse med overbelastning af musklerne, og kan løsnes med specialiserede massage og udstræksteknikker. Rotator cuff syndrom har i de senste år været mere hyppig, end vi så tidligere. Der er ikke nogen specicfik forklaring, men det er formentlig livstilsbetinget. De seneste år har jeg set ca. to i klinikken, om dagen.

Ved rotator cuff syndrom ser vi, at en eller flere af de fire muskler bliver overbelatet, ved ensidigt arbejde eller overtræning, i forbindelse med flere sportsformer. Ved specifikke bevægelser kan vi normalt teste, hvilke muskler der er overbelastet. Det ses tit, at den primære smerte kommer fra afklemning af supraspinatus-musklen, der hvor den passerer mellem kravebenet og overarmsknoglen. Der vil typisk opstå nogle udstrålingssmerter ned i overarmen, som gør at det kan være svært for patienten at sige præcis, hvor smerten sidder eller kommer fra.

Rotator cuff syndrom og Homeostase-terapi

Ved at løsne de specifikke muskler med forkellige massageteknikker, i kombination med specialiserede udstræksteknikker, kan man normKlik på billedet for at se dem forstørret!alt se, at bevægeligheden øges og at smerterne aftager. 

Vi tester før, under og efter behandling, og kan dermed se hvordan smerter og bevægelighed ændres. Normalt er det en fordel at skalere på en skala, fra et til ti. Ofte er det bevægeligheden der først bliver bedre. Når bevægeligheden bedres, kan smerten stadig frembringes, hvis man kommer i yderstillinger. Når hævelserne i musklerne fjernes, kommer der heller ikke smerter i yderstillingerne.

Smerterne giver ofte en forstyrret nattesøvn, samt smerter, når armen bringes bagud, når man tager jakke på eller når man løfter armen til skulderhøjde. Det første gode tegn på behandlingen er, som regel, at man igen kan sove uden smerter. 

Klik på billedet for at se dem forstørret!


Supraspinatusmusklen, som vi bruger til at løfte armen fremad, indtil skulderhøjde

Teres minor musklen, som ofte giver smertende udstråling, Ned bag i armen

Infraspinatus, som laver udadrotation af armen, i skulderleddet

Supscapularis, som laver indadrotation, i skulderleddet

 

 
 
 

NF-KLINIKKEN    //    Telefon: (+45) 2840 8208    //    nfklinikken@gmail.com    //    CVR-nummer: 26948878    //    Krustrupvej 340, DK-9800  Hjørring   // Side fra Net For Dig