Eksem

Eksem kan inddeles i mange former og opstår af forskellige årsager. Det er derfor vigtigt, at få kortlagt, hvad der er årsagen til problemet, for at kunne iværksætte en behandling. Det er dermed heller ikke alle former for eksem, der kan behandles ved NF KLINIKKEN. De former for eksem som vi har gode resultater med at behandle, er ofte eksemer som der ikke kan findes en umiddelbar årsag til, fordi der ofte ikke har været fokus på, at denne type ofte opstår af stress og eventuelt hormonelle ubalancer. Stress kan igen inddeles i forskellige former og dermed også forskellige reaktioner i organismen. Hormonelle ubalancer kan bl.a. opstå ved spændinger omkring én af kranieknoglerne, kilebenet, se mere under hormonforstyrrelser.

 

Eksem kan komme af stress eller fysiske årsager

Eksem kan endvidere deles op i indefrakommende (indvortes) og udefrakommende (udvortes). Udvortes kan der ikke umiddelbart gøres noget ved, med Homeostase-terapi, da der er nogle stoffer som organismen reagerer uhensigtsmæssigt over for, og dermed ikke bør udsættes for. Men det er ikke udelukket, at organismen, på grund af en ubalance, i for eksempel kranieknoglernes bevægelighed, gør, at der opstår en fejlreaktion, som så kan forhindres, ved at rette op på denne ubalance.

Indvortes, er det en reaktion, der på sin vis er nemmere at påvirke, da der ofte er tale om en reaktion, som opstår af en ubalance, der kan lokaliseres til bl.a. stress og direkte fysiske årsager.

Hvordan behandler man eksem?

Behandlingen for eksem ved NF KLINIKKEN, består af Homeostase-terapi, som er en blanding af blide massage- og udstrækningsteknikker, NLP-psykoterapi og coaching, hvor udgangspunktet er, at finde frem til, hvad der har påvirket organismen i negativ retning, og dermed ændre de adfærdsmønstre der er den direkte årsag, samt at rette fysiske ubalancer.

 

 
 
 

NF-KLINIKKEN    //    Telefon: (+45) 2840 8208    //    nfklinikken@gmail.com    //    CVR-nummer: 26948878    //    Krustrupvej 340, DK-9800  Hjørring   // Side fra Net For Dig