Astma / Bronkitis

Astma og bronkitis er begge lidelser i bronkierne. Astma er en sygdom der giver anfald med åndenød, hoste og opspyt, fordi bronkier og bronkioler trækker sig lettere sammen, end normalt. Bronkierne er de store luftveje og bronkioler mindre luftveje. Der opstår tilmed kronisk betændelse af slimhinden. Ikke en bakteriel betændelse, men nærmere en irritationstilstand, som får slimhinden til at svulme op.

Se eventuelt illustration nederst på siden

Hvad er årsagen til astma?

Man ved ikke nøjagtigt, hvad der er årsagen til at astma opstår, men man deler sygdommen op i to typer. En ydre, allergisk, og en indre, ikke allergisk. Symptomerne ved de to typer er de samme, men årsagen er forskellig.

Hos ca. halvdelen af astmatikerne har allergi en betydning, for sygdommen, specielt hvis den opstår i barndommen. Hvis der ikke er tegn på allergiske forhold, viser sygdommen sig normalt først senere i livet.

 

Astma og Homeostase-terapi

Ved NF KLINIKKEN, skelner vi ikke, så meget, mellem de to typer, da behandlingen normalt er den samme. Men det er som hovedregel nemmest at fjerne ikke allergisk astma.

Behandling af astma ved NF KLINIKKEN foregår med Homeostase-terapi, i form af en blid bindevævsmassage. Klienten bliver forundersøgt, ved at lave en vejrtrækningstest, hvor de skal udføre så hurtige og dybe vejrtrækninger som muligt, samtidig med at de skal mærke efter, hvor de føler, at de bliver blokeret i vejrtrækningen. Derefter løsner vi de generede områder, og laver endnu en vejrtrækningstest. Ved denne test er klienten, som regel, helt eller delvist fri i vejrtrækningen.

 

Bronkitis kan komme i forbindelse med forkølelse

Bronkitis er også en lidelse der opstår i bronkierne, men er normalt kommet i forbindelse med forkølelse eller lignende, og varer ofte kun nogle få dage. Bronkitis kan dog blive kronisk, og det er normalt dér, at NF KLINIKKEN kommer ind i billedet. Behandling for bronkitis foregår på samme måde, som ved astma.

 

Vi behandler ikke folk når de har kraftige anfald

Ved NF KLINIKKEN, behandler vi aldrig folk, når de har kraftige anfald, da det ikke kan udelukkes, at der kan forekomme reaktioner i form af en lettere forværring, i løbet af et par døgn efter behandlingen. Ligeledes er det lægens ansvar at lave vurderinger omkring medicin og diagnosticering.

Klik på billedet for at se dem forstørret!


Her ses et eksempel på de punkter der normalt skal løsnes, ved astma

Her ses bl.a de muskler, som sidder mellem ribbenene

 

 
 
 

NF-KLINIKKEN    //    Telefon: (+45) 2840 8208    //    nfklinikken@gmail.com    //    CVR-nummer: 26948878    //    Krustrupvej 340, DK-9800  Hjørring   // Side fra Net For Dig