Virus på balancenerven

Virus på balance-nerven fortæller normalt ikke om årsagen til problemet, da der kun sjældent er tale om virus. Betegnelsen er mere et udtryk for, at man ikke har nogen forklaring på årsagen.

Hvor sidder balancenerven henne

Forklaringen skal ofte findes i nakke-regionen, hvor man normalt ser, at der er en fejlstilling af leddene omkring 4. og 5. halshvirvel, typisk i venstre side. Det er som regel tydeligt at mærke hævelsen i nakken, som også vil være øm.

Grunden til at der ikke er ret mange, der får øje på årsagen, er formentlig at folk ikke selv registrer, den før nævnte fejlstilling i hvirvelsøjlen, og dermed heller ikke kan gøre lægen opmærksom på problemet. Lidt samme problem ser man ved migræne, men det sidder et par hvirvler længere oppe.

Vi behandler virus på balancenerven

Når der behandles for virus på balance-nerven, ved NF KLINIKKEN, løsnes der op for de spændinger i nakkeregionen, der er med til at give fejlstilling af hvirvlerne. Behandlingen hedder Homeostase terapi og består af blide massage og strækningsteknikker.

Virus på balancenerven er ofte en fejldiagnose, da det ikke er en virus, som skaber problemet. Vi er dog opmærksomme på om der kan være andre årsager til symptomerne. Det kan være øresten eller andet, som andre i sundhedssystemet skal tage sig af.

Vi ser sommetider patienter, som er blevet udredt, med scannig og lignende, som ikke viser, at der er noget galt. Det giver selvfølgelig en tryghed, både som behandler og patient. Men selv om scanningen ikke har vist noget, har det aligevel været muligt, at fjerne symptomerne, med Homeostase-Terapi

Vi tester for virkningen af behandlingen

Under behandlingen testes der for virkningen af behandlingen. Dermed ses det normalt, at folk der kommer med svimmelhed, kan gå fra klinikken med reduceret eller ingen svimmelhed.

 

 

 
 
 

NF-KLINIKKEN    //    Telefon: (+45) 2840 8208    //    nfklinikken@gmail.com    //    CVR-nummer: 26948878    //    Krustrupvej 340, DK-9800  Hjørring   // Side fra Net For Dig